गुरुतत्त्वाचार……२६/१२

।। गुरुतत्त्वाचार ।। २६/१२/२०१९ आनंद व गुरुप्राप्ती साठी, दहा पायऱ्यांचे अवलोकन ! (गुरुतत्त्वाचार हे सदर आपण सुरू केल्या पासून नियमित पणे आपण वाचत आहात, आपल्याला ते आवडत आहे, ते आपल्या अभिप्राय वरून कळत आहे.बऱ्याच जणांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतोय की गुरू करायचा का? आपण गुरू करू शकत नाही तर आपण शिष्य म्हणून आपली पात्रता […]

गुरुतत्त्वाचार……

।। गुरुतत्त्वाचार ।। २५/१२/२०१९ आनंदप्राप्ती – गुरुप्राप्तीसाठी त्याग ही दहावी पायरी आहे (गुरुतत्त्वाचार हे सदर आपण सुरू केल्या पासून नियमित पणे आपण वाचत आहात, आपल्याला ते आवडत आहे, ते आपल्या अभिप्राय वरून कळत आहे.बऱ्याच जणांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतोय की गुरू करायचा का? आपण गुरू करू शकत नाही तर आपण शिष्य म्हणून आपली पात्रता […]

गुरुतत्त्वाचार ……..

२४/१२/२०१९ आनंदप्राप्ती – गुरुप्राप्तीसाठी सतसेवा ही नवंवी पायरी आहे (गुरुतत्त्वाचार हे सदर आपण सुरू केल्या पासून नियमित पणे आपण वाचत आहात, आपल्याला ते आवडत आहे, ते आपल्या अभिप्राय वरून कळत आहे.बऱ्याच जणांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतोय की गुरू करायचा का? आपण गुरू करू शकत नाही तर आपण शिष्य म्हणून आपली पात्रता वाढवू शकतो ) […]